Shutterstock 1691489818 Min
01 апр

Седмица на гората

01.04.2023 12:00 1 0

Още през далечната 1911 г. в изданието на Дружеството на българските лесовъди
„Горски преглед“ е мотивирана идеята за Празник на гората, който да залегне в
уредбата на новия Закон за горите. Законът да уреди два празника на залесяване през
годината – единия през есента, а другия през пролетта – в които всеки по-възрастен от
15 г. български гражданин да засажда най-малко по 5 дръвчета в определените от
лесничействата места."

Идеята добива конкретна форма през 1925 г. с приемането на осмия поред Закон за горите, когато е учреден и първият празник на залесяването. Основна задача на честването му е доброволен труд в цяла България, която спешно се нуждае от залесяване на оголените планински склонове и озеленяване на градовете и селата. С годините празникът се разраства и добива популярност. С ентусиазма на лесовъдите и подкрепата на населението Празникът на залесяването се превръща в Седмица на гората през 1934 г. Така от 12 до 22 април 1934 г. се провежда първата Седмица на гората в България.