Environmental Review

Бланка за оценка на състоянието на околната среда

18.12.2022 12:00 4 0

Всяко едно училище започва участието си в програма "Екоучилища" с оценка на състоянието на околната среда на училището. Тя е от решаващо значение за разбирането на реалното състояние на околната среда в училище и осигурява основата на плана за действие. Оценката на околната среда ще гарантира, че няма съществени области, които да са пренебрегнати, и ще помогне на учениците и по-широката училищна общност да разбират действителното състояние на средата в училището. Бланката за оценка може да свалите от бутона по-долу: