Shutterstock 652829311 Min
29 авг

Европейска нощ на прилепите

29.08.2023 12:00 2 0

Европейската нощ на прилепите се провежда всяка година в повече от 30 страни,
съгласно Споразумението за опазване на прилепите в Европа (EUROBATS), влязло в
сила за България от 1999 г. за опазване на прилепите в Европа чрез серия от
консервационни дейности. Целта е да се популяризира пред широката общественост
идеята за опазване на популациите на европейските видове прилепи и да се утвърдят и
разширят познанията на гражданите по отношение на био разнообразието и
заобикалящата ни природна среда.

2011 и 2012-та са обявени за Години на прилепите от Програмата за околна среда
на обединените нации (UNEP), от Конвенцията за опазване на мигриращи видове диви
животни (CMS) и от Споразумението за опазване на прилепите (EUROBATS).