Shutterstock 2188399929 Min
17 ное

Европейска седмица за намаляване на отпадъците

17.11.2023 12:00 7 0

Европейската седмица (17-25 ноември) за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е за популяризиране
и повишаване на осведомеността за управлението на отпадъците. Първото издание на
ЕСНО е през 2009 г. и започва с подкрепата на Програма LIFE+ на ЕС. През 2011 г. в
дните на Европейската седмица са се включили 32 държави и са осъществени повече от
7000 инициативи.