Shutterstock 2110059473 Min
14 юни

Глобален ден за борба с изгарянето на отпадъците

14.06.2023 12:00 2 0

Горенето на отпадъци на открито е широко разпространена практика, породена отчасти от липсата на системно събиране на отпадъци. Неговият дифузен характер – срещащ се в големи сметища, малки или отдалечени сметища и отделни домакинства – го прави сложен проблем за справяне.

Дори тези, които са наясно с последствията, може да продължат да изгарят отпадъци по навик или защото други възможности за изхвърляне не са лесно достъпни. Все пак повишаването на осведомеността относно значителните въздействия върху здравето на изгарянето на отпадъци е от ключово значение за спирането му, както и изграждането на капацитет за местните мениджъри на отпадъци за събиране на отпадъци и предотвратяване на натрупването на сметищен газ, който се запалва спонтанно.