Програма "Екоучилища" - въведение

Програма "Екоучилища" - въведение

03.10.2022 12:00 8 0

Най-големите богатства на България са децата и природата. А „Екоучилища“ поставя тези най-висши ценности в центъра на своята мисия. Тази световна инициатива насърчава учители и ученици да участват в практически дейности, които водят до намаляване на вредното въздействие над околната среда и консумацията на вода и енергия.

Обединявайки усилия със „Син флаг“ имаме за обща цел да допринесем българските учебни заведения да станат част от кампанията „Влез в зеления кръг“ като първия мащабен проект в България по въвеждане на програма „Екоучилища“като част от екологичното образование по успешен световен модел. Така те ще станат част от едно голямо семейство с неограничени възможности за контакти, сътрудничество, обмен на идеи, знания и опит с над 20 милиона ученици, от вече над 60 000 училища в цял свят след като се сертифицират със Зелен флаг, преминавайки успешно през 7 основни стъпки.