Video1 Min

Програма "Екоучилища" - въведение

03.10.2022 12:00 5 0

Най-големите богатства на България са децата и природата. А „Екоучилища“ поставя тези най-висши ценности в центъра на своята мисия. Тази световна инициатива насърчава учители и ученици да участват в практически дейности, които водят до намаляване на вредното въздействие над околната среда и консумацията на вода и енергия.

За да видите пълното съдържание на страницата следва да влезете в профила си.