Shutterstock 1770635612 Min
20 мар

Пролетно равноденствие

20.03.2023 12:00 1 0

Това е и денят, когато продължителността на деня е равна на нощта. Днес Слънцето при своето видимо движение по еклиптиката пресича пролетната равноденствена точка и от южната небесна полусфера преминава в северната.

Периодът от началото на астрономическата пролет до началото на следващата
астрономическа пролет е равен на една тропична година и се равнява на 365,24219
денонощия. По света е възприетата календарна система, основаваща се на т.нар.
"Григориански календар".
Според календара по определен начин се редуват обикновени години по 365 дни и
високосни по 366 дни, в които допълнителният 29 февруари компенсира натрупаната
разлика.
Това е направено за удобство, но е и причината датата на пролетното
равноденствие да е различна всяка година - варира между 20 март, 21 или 22 март за
северното полукълбо. Календарната дата зависи от това, колко години са минали от
последната високосна година.