Shutterstock 204026626 Min
01 май

Седмица на зелената система

01.05.2023 12:00 1 0

Зелената седмица (1-8 май) изгражда подкрепа за политиките на ЕС в областта на околната среда и подобрява тяхното прилагане, създава общност от заинтересовани страни и граждани и отдава почетно място на основния политически приоритет за дадена година в очите на обществеността.