Shutterstock 1714437574 Min

Урок 2 - Теглото на отпадъците

11.10.2022 12:00 5 0

Учениците събират, теглят, отбелязват и анализират количеството на отпадъците, които изхвърлят за една седмица, за да се повиши съзнанието им за отпадъците и
въздействието, което те оказват върху околната среда.