Curriculum Work

Урок 5 - Мистериозното животно

01.12.2022 12:20 1 0

Запазването на местното животинско разнообразие е важно за посрещането на
бъдещите нужди. Земята включва широк кръг от среди, в които трябва да се
практикува земеделие. Тези среди не са статични, а са динамични и могат да се
променят през различните сезони, години и десетилетия. Поддържането на
генетичното разнообразие е застрахователен пакет при бъдещи неблагоприятни условия.