Устойчиво развитие 1

Устойчиво развитие

11.10.2022 12:00 1 0

В публикувания през 1987 г. от Световната комисия за околна среда и развитие към ООН доклад „Нашето общо бъдеще“,известен още като „Доклада Брунтланд“ се говори за “устойчиво развитие”. Именно там за първи път се предлага и официална дефиниция.

На конференцията на ООН за околна среда и развитие през 1992 г. в Рио де Жанейро е създаден
“Моделът на трите стълба на устойчивостта”, обединяващ три взаимно допълващи се измерения, които следва да бъдат развивани паралелно като гаранция за устойчивостта на човешките
общности и среди: а именно екологично, икономическо и социално.