Биоразнообразие - урок 1 - МРЕЖА НА ЖИВОТА 1

Биоразнообразие - урок 1 - МРЕЖА НА ЖИВОТА

07.10.2022 12:00 4 0

Това занятие насърчава учениците да разсъждават за природната
екосистема, как елементите в същата си влияят един на друг, и
взаимовръзката между всичко в естествения свят. То показва нагледно
последствията от човешките действия върху биоразнообразието на една
екосистема.