Какво е устойчивост? 1

Какво е устойчивост?

11.10.2022 12:00 2 0

Учениците ще разберат как хората използват ограничените природни ресурси. Ще научат повече за устойчивостта и устойчивия живот.

Учениците ще могат да:
1. Опишат как и защо хората използват природни ресурси и проблемите,
свързани с това използване.
2. Оценят зависимостта на хората от природата и обратното.
3. Обяснят демонстративното поведение, показващо разбирането
за опазване на околната среда