Оценяваме ли екологичните проблеми? 1

Оценяваме ли екологичните проблеми?

18.10.2022 12:00 2 0

Това занимание ще накара учениците да мислят и да изразяват възгледите си за
широк кръг екологични проблеми.