Shutterstock 167037344
02 фев

Международен ден на влажните зони

02.02.2023 12:00 2 0

Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. През
1971 г. на същата дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните
зони. Рамсарската конвенция е първият и единствен до днес международен договор за
опазване и устойчиво ползване на природните ресурси, насочен към специфичните
екосистеми. Първоначално, Рамсарската конвенция е създадена като международен
договор с цел опазване на влажните зони предимно като местообитание на водолюбиви
птици.

От тогава насам, Конвенцията разширява своя обхват и понастоящем обхваща
всички аспекти на опазването и разумното ползване на влажните зони, признавайки ги
като екосистеми с жизненоважна значимост по отношение на опазването на
биологичното разнообразие, управлението на водите и благосъстоянието на човешките
общности.