National Park Rila Bulgaria
24 фев

През 1993 година се създава Национален парк „Рила”

24.02.2023 12:00 2 0

Национален парк „Рила“ е най-големият от трите национални парка на
територията на България. Тези територии са обявени за национален парк на 24 фев.
1992 г. Паркът обхваща територия с площ над 81 000 хектара в централните и найвисоки части на планина Рила.

Той е създаден с цел опазването на няколко
отделни екосистеми, както и на отделни исторически и културни обекти от национална
важност. От територията на парка извира една от най-дългите и
пълноводни реки на Балканския полуостров – Марица. Паркът се простира между 800 и
2925 м надморска височина и на неговата територия са разположени 120
естествени езера, повечето с ледников произход.