Shutterstock 2072455718 Min
17 окт

Национален ден за почистване на природните паркове в България

17.10.2023 12:00 4 0

Този ден привлича общественото внимание към значението на националните и природните паркове - територии, обявени с цел да се защитят и запазят области със специфична биологична, естетична и културна дейност.

Традицията за отбелязване на този ден тръгва от 1909 г., когато в Швеция са
създадени първите девет национални парка. През 1999 г. Генералната Асамблея на
Европейските паркове обявява 24 май официално за Ден на парковете. През същата
година България взема решение и Министерство на околната среда и водите определя
28 май за Ден на парковете в България. В страната ни има три национални парка –
Пирин, Рила и Централен Балкан и 11 природни парка - Беласица, Българка, Витоша,
Врачански Балкан, Златни пясъци, Персина, Рилски манастир, Русенски Лом, Сините
камъни, Странджа и Шуменско плато.