Shutterstock 1054309481 Min
31 окт

Световен ден на Черно море

31.10.2023 12:00 5 0

Международният ден на Черно море свързваме с подписването през 1996 година
на Стратегическия план за действие за възстановяване и защита от правителствата на
шестте черноморски държави - България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна.
Планът съдържа 59 мерки, насочени към ограничаване на замърсяването, по-ефективно
управление на биоразнообразието и реализацията на екологични проекти в
Черноморския регион.