Подкрепи усилията на Фондация "Нашите деца" за подкрепа на уязвими деца и техните семейства 1
Подкрепи усилията на Фондация "Нашите деца" за подкрепа на уязвими деца и техните семейства 2
Подкрепи усилията на Фондация "Нашите деца" за подкрепа на уязвими деца и техните семейства 3
Подкрепи усилията на Фондация "Нашите деца" за подкрепа на уязвими деца и техните семейства 4
Подкрепи усилията на Фондация "Нашите деца" за подкрепа на уязвими деца и техните семейства 5
Подкрепи усилията на Фондация "Нашите деца" за подкрепа на уязвими деца и техните семейства 6
Подкрепи усилията на Фондация "Нашите деца" за подкрепа на уязвими деца и техните семейства 7
Подкрепи усилията на Фондация "Нашите деца" за подкрепа на уязвими деца и техните семейства 8
Подкрепи усилията на Фондация "Нашите деца" за подкрепа на уязвими деца и техните семейства 9
Подкрепи усилията на Фондация "Нашите деца" за подкрепа на уязвими деца и техните семейства 10
Подкрепи усилията на Фондация "Нашите деца" за подкрепа на уязвими деца и техните семейства 11
Подкрепи усилията на Фондация "Нашите деца" за подкрепа на уязвими деца и техните семейства 12
Подкрепи усилията на Фондация "Нашите деца" за подкрепа на уязвими деца и техните семейства 13
Cause

Подкрепи усилията на Фондация "Нашите деца" за подкрепа на уязвими деца и техните семейства

14.02.2022 12:00 133 0

Фондация „За Нашите Деца“ вече 30 години подкрепя най-уязвимите деца и техните семейства, насърчавайки развитието им от самото раждане. От създаването си фондацията е подкрепила над 18 000 деца и родители

Фондацията работи в партньорство с децата, семействата, общностите, местната и изпълнителната власт за развитие от най-ранна възраст в сигурна семейна среда. Тя обединява специалисти в ранното детско развитие, психолози, социални работници, кинезитерапевти, логопеди, рехабилитатори, специални педагози, хора, отдадени на мисията, заедно със семействата и общността, да създават среда, в която всяко дете в ранна възраст да развива своя потенциал.

Работата на фондацията се осъществява чрез два Комплекса за ранно детско развитие – в София, открит през септември 2020, и в Пловдив, открит през август 2021. В тях всеки ден специалистите на фондацията посвещават времето си на идеята всяко дете в риск в България да получи шанс да живее в защитена семейна среда, да развие своя пълен потенциал и да сбъдне всичките си мечти.

Фондация „За Нашите Деца“ се бори с най-честите прични за изоставяне на бебета и малки деца – бедност, липсата на подкрепа от близките, липса на добре функционираща система от подкрепящи родителите услуги. Броят на изоставени деца и деца, настанявани в домове за медико-социални грижи в България, все още е висок, а това се отразява негативно върху тяхното развитие. У нас не са развити услугите за подкрепа на семейства с малки деца и деца със специфични потребности, особено във възрастта от 0 до 3 години. Липсва и цялостна политика за детско благосъстояние, в частност за ранното детско развитие. Няма стандарти за ранно детско развитие, въпреки ангажиментите, поети от държавата. Всичко това прави присъствието на фондация „За Нашите Деца“ ключово за най-уязвимите деца в ранна възраст и техните семейства...

Фондация “За Нашите Деца“ помага в няколко основни направления, сред които да осигурява психологическа, социална и материална подкрепа на децата и семействата, за да преодолеят кризисна ситуация и да останат заедно. Специалистите на фондацията са до майките още в родилно отделение, когато се чувстват несигурни и се колебаят дали ще могат да се справят с предизвикателствата на родителството. Фондацията осигурява рехабилитация, специализирана терапия, дейности за развитието на деца с увреждания и трудности, и проблеми в развитието, както и деца от други уязвими групи. Експертите на фондацията провеждат курсове за родители по първи грижи за новороденото и семейно планиране, курсове за кандидат-осиновители и кандидат приемни семейства. Фондацията обучава и подкрепя приемни семейства в грижата им за деца, разделени от своите родители и създава семеен уют и грижа за 6 изоставени бебета и малки деца в Детска къща в София.

Фондация „За Нашите Деца“ работи за промяна в цялостния подход към социалната работа в България и активно съдейства за създаването на качествени и ефективни политики, където детето и семейството са в центъра.

Как можете да помогнете:

· Направете дарение по банков път:

РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД, IBAN BG32 RZBB 9155 1060 5337 67, BIC RZBBBGSF

· Дарете онлайн или станете дарител с редовни малки суми на www.detebg.org/bg/dari-sega/

· Отпразнувайте празника си с кауза

· Изпратете SMS с текст DMS DETSTVO на номер 17 777

· Дарете услуги, продукти или знание