Shutterstock 1428783797
16 яну

Професионалният празник на хората, работещи в областта на растителната защита

16.01.2023 12:00 1 0

На 16 януари се отбелязва професионалният празник на хората, работещи в
областта на растителната защита (обявен с Решение на Министерски съвет от 28
септември 2005 г.)

С указ на княз Фердинанд от 16 януари 1896 г., е утвърден първият нормативен
акт в България в областта на растителната защита: "Закон за мерките против
филоксерната зараза (чума по лозата) и за възстановяването на опустошените от нея
лозя".
С него се поставя официално регламентираното начало на борбата с вредителите
по растенията и на растителнозащитната дейност у нас.