Shutterstock 1826055623 Min
09 май

Световен ден на мигриращите птици

09.05.2023 12:00 1 0

Започнал през 2006 Световният ден на мигриращите птици е кампания за
повишаване на осведомеността, който се отбелязва ежегодно и цели да вдъхнови
световното опазване на мигриращите птици и техните местообитания. Тази кампания е
организирана от два международни договора за дивите видове, администрирани от
Програмата за околна среда на Обединените нации (UNEP) – Конвенцията за опазване
на мигриращите видове диви животни (CMS) и Афро-Евроазиатското споразумение за
опазване на мигриращите водолюбиви птици (AEWA).