Shutterstock 1899360634 Min
15 май

Световен ден на климата

15.05.2023 12:00 1 0

На 15 май се отбелязва Световният ден за борба с климатичните промени. Денят
за борба с климатичните промени е обявен от страните членки на Рамковата конвенция
на Обединените нации по изменение на климата, подписана на 5 юни 1992 г. в Рио де
Жанейро, Бразилия. В България документът е ратифициран през март 1995 г.