Shutterstock 1746645215 Min
21 май

Световен ден за засаждане на дръвчета

21.05.2023 12:00 1 0

Събитието се провежда в чест на Световния ден на мира на ООН /21 септември/. Той е част от глобалната кампания, в която участват повече от 5000 училища в около 120 страни.

Това събитие е практичен начин за подобряване на околната среда и глобалното
образование. То свързва децата по целия свят, за да обърне внимание на проблемите на
природата. Нещо повече - събитието насърчава мира и образованието и повишава
информираността на децата в училище за важността на дърветата и горите в световен
мащаб. Засаждането на дървета символизира надеждата и непрекъснатостта на живота.