Shutterstock 665608819 Min

Урок 1 - Изследователи на енергия

19.10.2022 12:00 1 0

Учениците проучват различни източници на енергия, тяхното влияние върху околната
среда и използването на енергията в нашето ежедневие. След това учениците изготвят национален план за икономия на енергия.