Shutterstock 558276391 Min

Урок 2 - Проверка на изразходването на енергия

20.10.2022 12:00 1 0

Учениците изпълняват проверка на изразходването на енергия в училище и представят идеи за това как училището може да пести енергия. След това изготвят училищен план за икономия на енергия и за повишаване на съзнанието относно употребата й.