Shutterstock 2241784617 Min

Урок 3 - Живот без енергия

09.11.2022 12:15 2 0

Учениците дискутират различните употреби на енергия. Те научават как хората преди 200 години са живеели без ток. След това учениците изчисляват колко енергия използват дневно.