Shutterstock 1920137168 Min

Урок 1- Употреба на водата в домашни условия

07.10.2022 12:00 8 0

Учениците ще следят своето потребление на вода и ще изчисляват колко литра вода използват на ден.