Вода - Екологичен преглед - изтегли 1

Вода - Екологичен преглед - изтегли

05.10.2022 12:00 5 0

Вашият 󠐿преглед на околната среда трябва:
- да даде ясна представа за потреблението на вода в Училището преди изпълнението на Програма "Екоучилища"
- да се извършва от учениците, когато и където е възможно