Shutterstock 1966328719 (1) Min

Урок 6 - Разходка за отпадъци

08.11.2022 12:00 2 0

В този урок учениците ще разгледат нещата, които може да направят за себе си и за обществото и по този начин ще променят размера на своята лична екологична стъпка и тази на обществото.