Shutterstock 2241491009 Min

Урок 9 - Изгаряне на отпадъците

11.11.2022 12:15 2 0

Поради ограниченото пространство, в много от градовете изкопните ями не са възможно решение на
проблема. Това прави помещенията за изгаряне (или както често ги наричаме – пещи) важна част от интегрираната общинска система за управление на отпадъците. Изгарянето на боклук в приспособени за целта общински пещи може да намали обема на отпадъците за депониране с около 70 до 90%.