Shutterstock 1934263208 Min

Урок 8- Сметища (изкопни ями)

11.11.2022 12:00 2 0

Сметищата са обширни площи или големи изкопи, предназначени за прием на отпадъци.
Изделия като кухненски уреди, вестници, книги, пластмасови опаковки, пакети, огризки, подкастрени клонки или друг вид отпадъци от домашни, търговски, или някои индустриални източници, могат да се складират в общински сметищни ями