Занимание - Устойчиво рибарство 1

Занимание - Устойчиво рибарство

01.12.2022 15:00 1 0

Да се стигне до обсъждане на глобалните проблеми за ограничените природни ресурси и за потенциала от конфликти и миграционни процеси.