Shutterstock 1126524020

Бизнесът става сила за добро

09.05.2022 12:00 7 0

Движението на B Corporations® трансформира представите за стопанската дейност

Нима е възможно бизнесът да не поставя своята печалба безусловно на първо място? И наред с благото на компанията да полага съразмерни грижи за обществото и планетата и да помага за разрешаването на социални и екологични проблеми? Това съвсем не е фантастика, а възможна мисия към по-добър свят. Именно тук идва ролята на движението B Corporations® (B Corps™). Става дума за компании със стопанска дейност, които използват възможностите на бизнеса, за да изградят приобщаваща и устойчива икономика. За да бъдат признати за B Corps™, те доказват, че отговарят на най-високите изисквания за социални и екологични показатели, прозрачност и отчетност. За целта подлежат на оценка и сертификация по строги критерии от B Lab®. Основана през 2006 г., организацията следва мисията да трансформира икономиката в полза на всички хора, на общностите и на цялата планета.

 

Ново съдържание на бизнеса

Движението на B Corps™ очертава пътя към глобална икономика, в която бизнесът е сила за добро. Такава икономика се нуждае от нов тип корпорация: B Corporation®. В своята дейност този тип корпорация създава блага за всичките си заинтересовани страни, а не само за своите акционери. Нещо повече, чрез всички свои дейности, продукти и чрез печалбата си се стреми да не нанася вреда, а обратното – да създава блага и да има положително въздействие за всички. Именно B Corps™ създават общност от споделени ценности и вярват, че трябва да олицетворяват сами промяната, за която работят, с разбирането, че всички сме зависими един от друг, както и отговорни един за друг и за бъдещите поколения.

 

Как се получава сертификатB Corp

Сертификацията за B Corp™ е комплексна и оценява не просто продукт или услуга, а целия бизнес и неговото реално въздействие в различни области и по различни значими проблеми. Процесът на сертифициране използва надеждни, изчерпателни, прозрачни и независими стандарти за социално и екологично представяне. Оценката на въздействието B Impact измерва обективно положителното въздействие на бизнеса върху обществото и околната среда чрез набор от персонализирани критерии и въпроси. Компанията-кандидат получава комплексна оценка по скала от 200 точки за цялостното си въздействие върху служителите, общностите и околната среда. Сертифицираната като B Corp™ компания преминава през процеса на контролни проверки през годините и цялостна преоценка на всеки три години. Така гарантира, че стандартите продължават да се спазват. В резултат сертификатът за B Corporation® помага на потребителите да открият партньорски компании с мисия, а на инвеститорите – да се насочат към инвестиции, които съответстват на техните ценности.

 

Измерване на доброто в бизнеса

При оценяването на B Corp™ се измерват постиженията на компанията в пет категории: управление, работници и служители, клиенти, общности и околна среда.

 

Управление

На оценка подлежи цялостната мисия на компанията, етиката, отчетността и прозрачността. Отчита са как тя ангажира служителите, членовете на борда и общността за постигането на корпоративната мисия, достъпът на служителите до финансова информация, възможностите на клиентите да дават обратна връзка, както и равният достъп и баланс в състава на управителните ѝ органи.

 

Работници и служители

Тук се вземат предвид заплащането на служителите, социалните придобивки, възможностите за обучение, комуникацията, гъвкавата организация и грижите за здравето и безопасността на работещите.

 

Клиенти

Компанията се оценява според това дали предоставя на своите клиенти важни услуги и информация като образование, здравеопазване и управление на финансите, както и политиката ѝ за ангажиране с етичен маркетинг, за поверителността и сигурността на данните и за поддържането на ефективни канали за обратна връзка.

 

Околна среда

Какво е отражението на даден бизнес върху околната среда? В тази категория се отчитат въглеродните емисии и използването на ресурси и енергия, както и въздействието върху околната среда на съоръженията и материалите, транспортните канали, дистрибуцията и цялата верига на доставки. 

 

Общество

Оценяват се инициативите и политиките, насочени към въздействието върху общността, включително отношенията с доставчици, социалната ангажираност и благотворителността.

 

Глобална мрежа

Днес лаборатории на B Lab® има в континентална Европа, Северна и Южна Америка, Австралия и Източна Африка. Всички B Labs® издават удостоверения за B Corporations. Lab Europe е основана през 2013 г. и набира популярност в Бенелюкс, Франция, Италия, Германия, Полша, Португалия, скандинавските страни, Испания и други. През 2021 г. глобалната общност на B Corps™ достигна 4600 компании в 77 държави, в които работят близо 300 000 служители в 155 сектора. В Европа са сертифицирани над 770 компании.

 

През март 2022 г. групата Spadel съобщи, че вече е получила сертификата B Corp™. Spadel е първата семейна група за бутилиране на минерална вода, която получава сертификат B Corp™ както за групата като цяло, така и за всяка от своите марки: SPA и Bru в Белгия, Carola и Wattwiller във Франция и DEVIN в България.

 

След дълъг и многостранен процес на оценка „Девин“ ЕАД успя да покрие високите критерии по тази сертификация в годината, в която отбелязва своята 30-годишнина. За компанията е изключителна привилегия и признание да стане част от световната общност на B Corps™, защото всички, които работят в „Девин“ ЕАД вярват, че трябва сами да олицетворяват промяната, за която работят, с разбирането, че всички сме зависими един от друг, както и отговорни един за друг и за бъдещите поколения.

 

Специалистите от екипа на компанията са отворени да съдействат на своите колеги от различни браншове с насоки как да се включат в общността на B Corps™ и се надяват примерът на „Девин“ ЕАД да вдъхнови и други бизнеси у нас да се присъединят към ценностите и мисията за позитивно влияние върху обществото и околната среда, като приемат политиките и философията на B Corp™. Само така можем да поемем по пътя към качествено нова бизнес среда в полза на планетата, обществото и общото ни бъдеще, убедени са всички в „Девин“ ЕАД.