Temp 2000X1200 (1)
Cause

Да си глух не означава да не си способен - Фондация "Заслушай се"

28.07.2022 13:30 25 0

Фондация "Заслушай се" се стреми към образование и овластяване на глухите хора и онези, с които те взаимодействат като техните семейства, преподаватели и обществеността като цяло. Чрез различни форми на иновативно образование дейностите на фондацията имат за цел да превърнат глухите в равноправни членове на българското общество. Мисията на Фондацията се разгръща в четири основни направления:

1. Да обединява и овластява общността на глухите хора в България с общи принципи и ценности за равнопоставеност и пълноценно включване на глухите хора.

2. Да подобрява образователната система за деца и възрастни от общността на глухите хора, чрез осигуряване на пълноценна езикова среда чрез български жестов език (БЖЕ) и български словесен език.

3. Да осигурява възможности за изграждане на умения и знания за глухите хора в България.

4. Да осигурява пълноценен достъп за глухите хора в българското общество.

Vedri.bg те призовава да покажеш на света, че мислиш за всички и можеш да помогнеш на глухите хора да се включат в общуването и да имат пълноценен достъп до информация чрез българския жестов език. Повече информация за това как можеш да станеш съмишленик и партньор на каузата на глухите хора, можеш да го направиш като пишеш директно на  hello@deaf.bg