Shutterstock 1763459165 Min

Изчезването на пчелите: въпреки добрите новини за пчелните колонии, опасността от недостиг на опрашители остава

31.07.2023 12:00 2 0

До голяма степен проблемът с изчезването на пчелите в световен мащаб е преодолян. Това показват данни на Организацията на ООН за прехрана и земеделие. В Европа броят на пчелните колонии през 2021 г . е 25 милиона, което отново надхвърля нивата от 1990 г. Все още обаче има проблемни райони - например пчелните колонии в Източна Европа са намалели с една четвърт за последните 30 години, но пък в същото време значително нарастват в Южна Европа, показват още данните.
Въпреки окуражаващата тенденция, глобалният растеж на човешката популация изпреварва наличните колонии от медоносни пчели и така опасността от недостиг на опрашители остава. Ето защо през тази година Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) постави здравето на пчелите във фокуса на кампанията #EUChooseSafeFood.

„Медоносните пчели не просто осигуряват мед - заедно с други насекоми-опрашители те играят ключова роля в заобикалящата ни среда, като поддържат чрез опрашване много и различни култури, които са важни за храната на човечеството, както и различни диви растения“, казва д-р Алесио Иполито, екотоксиколог в ЕОБХ. Според Организацията на ООН за прехрана и земеделие от 100 култури, които осигуряват 90% от храната в световен мащаб, 71 се опрашват от пчели.

„В Европа институциите и държавите членки работят заедно с ЕОБХ, учени и различни организации в сферата на околната среда и хранителната верига, за да помогнат на пчелите. Европейският парламент, например, инициира Европейско партньорство за пчелите - подпомаган от ЕОБХ проект, в който партньорите имат водеща роля. Той има за цел да разработи общоевропейска платформа за събиране и споделяне на хармонизирани данни за здравето на медоносните пчели и пчеларството в Европа“, разказва още д-р Иполито.
Европейският орган за безопасност на храните също така е разработил система за оценка на различните рискове за пчелите като пестициди, биологични заплахи и екологични фактори като промените в климата.
Пчелите може да бъдат и важен индикатор за състоянието на заобикалящата ни среда. През последните 4 години една от водещите компании за минерална и изворна вода у нас следи за качеството на околната среда край своя извор благодарение на пчелите. Четири пъти в годината международната организация BeeOdiversity анализира проби от прашеца, който пчелите в района събират в радиус от 1,5 км около извора край Девин. Проверяват го за наличие на над 500 различни вида пестициди и тежки метали, нива на биоразнообразие и качество на околната среда. „Всички изследвания досега показват пълно отсъствие на пестициди и тежки метали в пчелния полен. Тези резултати удостоверяват, че природата в зоната на извора е изключително чиста, без замърсявания и недокосната от човешкото въздействие“, разказва Петя Манастирска, мениджър „Устойчиво развитие и качество“ в "Девин" ЕАД.

Освен институциите всеки от нас също може да допринесе за грижата за здравето на пчелите. „Ако живеете в града, може да се погрижите за градските пчели, като засадите медоносна градинка в двора или на терасата си, или като поставите хотел за диви опрашители в близост до дома си. Така им осигурявате разнообразна и питателна прехрана и подслон“, съветва Стефани Димитрова, мениджър на „Истински мед“ за България.

Повече за #EUChooseSafeFood ще откриете на Интернет страницата на кампанията.