Pexels Matthias Behr 11195793 6175399 (1)

Обезлесяването и климатичните промени

04.07.2024 12:00 0 0

Борче. Такова беше първото засадено от мен дръвче. С баба му намерихме хубаво място в задния двор на селската ни къща и оттогава насам се стараем да повтаряме традицията всяка година, уповавайки се на думите, че всеки човек в живота си трябва да засади поне едно дърво.

Но защо това е важно и до какво води изсичането на горите?

Благодарение на процеса фотосинтеза, горите усвояват въглерод и освобождават кислород - според FAO (Организация по Прехрана и Земеделие ), горите абсорбират около 2,4 милиарда метрични тона въглероден диоксид на година. Това прави този механизъм изключително важен за регулацията на нивата на CO2 в атмосферата и следователно за климата на планетата ни. Освен това, горите пречистват водите, осигуряват дом на много хора и животински видове и възпрепятстват природни бедствия.

Ефекти от обезлесяването 

  1. Парников ефект

Счита се, че обезлесяването е виновно за около 10-15% от глобалните емисии на парникови газове. Това е така основно заради въглеродния цикъл - когато горите се изсичат или изгарят, запазеният от дървото въглерод се освобождава обратно в атмосферата под формата на въглероден диоксид. Този внезапен приток на въглерод изостря парниковия ефект, водещ до повишаване на глобалната температура.

  1. Загуба на биоразнообразие и екосистеми

Горите са дом на разнообразна флора и фауна, където много от видовете не могат да оцелеят извън натуралния им хабитат. Загубата на гори води до промени в биоразнообразието, разрушавайки цели екосистеми и положителното влияние (филтриране на вода, стабилизация на почвите и регулация на климата), което тези системи имат върху обитаемото от тях място.

  1. Промени в климата на местно и на глобално ниво

Обезлесяването може да промени климатичните модели като наруши естествения воден цикъл. Дърветата играят ключова роля в поддържането на хидроложкия цикъл чрез транспирация (процесът, при който водата се абсорбира от корените на дърветата и се освобождава в атмосферата). Загубата на гори намалява скоростта на транспирация, което пък води до промени във валежите. Това може да доведе до по-екстремни метеорологични явления като продължителни суши и тежки наводнения, които стават все по-често срещани в обезлесени региони.

Освен това въздействието на обезлесяването се простира отвъд местния климат. Дъждовните гори на Амазонка, често наричани „белите дробове на планетата“, оказват значително влияние върху глобалните климатични модели. Тяхното обезлесяване може да наруши атмосферната циркулация, да повлияе на валежите в отдалечени региони и да допринесе за климатичен дисбаланс в световен мащаб.

  1. Деградация на почвата и опустиняване

Горите играят ключова роля и за поддържането на здравето на почвите. Корената системата на дърветата стабилизира почвата, предотвратява ерозията и поддържа плодородието. С изсичането на горите, изложената почва става уязвима на ерозия от ветровете и дъжда. Това може да доведе до деградация на обработваемата земя и разширяване на опустиняването особено в тропическите региони. Деградиралите почви имат намалена способност да съхраняват въглерод, задълбочавайки проблема с климатичните промени.

  1. Социално-икономическо въздействие

Обезлесяването не е само в ущърб на природата. То е и от значително социо-икономическо значение. Много местни общности и популации разчитат на горите за поминъка си, културните си практики и препитанието си. Загубата на гори може да доведе до миграции, загуба на приходи и липса на храна. Освен това, влошаването на екосистемните услуги може да има по-голямо икономическо влияние, засягащо агрикултурата, водоснабдяването и общото благосъстояние на хората.

Как да обърнем процеса? 

Устойчивото управление на горите, повторното залесяване и залесяването са ключови стратегии за смекчаване на въздействието от обезлесяването. Повторното залесяването включва засаждане на дървета в обезлесени зони, докато залесяването се отнася до създаването на нови гори върху земя, която преди това не е била залесена. Тези практики помагат за възстановяване на горите, подобряват биоразнообразието и стабилизират местния климат.

Обикновеният консуматор може да се старае да използва устойчиви и сертифицирани дървени продукти* с цел намаляване на търсенето на незаконно изсечен дървен материал, докато управляващите от първия свят

биха могли да предоставят финансов стимул на развиващите се страни, за да намалят обезлесяването и да инвестират в практики за устойчиво използване на земята.

*Оглеждайте се за тези знаци:

Трудно е да се стигне до единично решение на проблема, но с концентрирани усилия на местно, национално и глобално ниво, би могло да се въведе устойчиво управление на горите и да се насърчи залесяването и отговорната консумация, за да създадем едно по-устойчиво бъдеще за нашата планета.

А през това време си помислете дали не е дошъл моментът да засадите и вашето дърво?