Работен лист - Картиране на местообитания 1

Работен лист - Картиране на местообитания

08.11.2022 13:00 1 0

Kартата на местообитанията показва географското разпределение на различните местообитания в рамките на определен район. Ако вашето училище има за цел да защити и подобри биоразнообразието, първо трябва да разберете какво е биоразнообразието на територията на вашето училище.