Shutterstock 1777154603 Min

Урок 3 - Капка във ведро

11.10.2022 12:00 3 0

Демонстрацията показва какъв е процента на използваемата сладка вода на Земята. По този начин учениците ще разберат, че водата е ограничено природно богатство, което трябва да се опазва.