Shutterstock 269819051 Min

Урок 4 - Движение на водата

28.10.2022 12:00 5 0

Учениците учат за различните състояния на водата и след това симулират движението
на отделни водни молекули, при които топлинният източник се приближава и се отдалечава.