Shutterstock 104097815 Min

Урок 5 - Водния запас

29.10.2022 12:00 1 0

Мнозина от нас могат само да погледнат през прозореца и да видят водната шир, или да
завъртят кранчето на чешмата и да получат чиста вода когато пожелаят. Водата често
ни се струва един нескончаем източник – все пак 71 процента от земната повърхност е
покрита с вода! Този земен ресурс, обаче, е един от основните лимитиращи фактори за
живота на Земята.