Shutterstock 1120590614 Min

Урок 6 - Замърсяване на водата

30.10.2022 12:00 1 0

Замърсяването на водата се приписва на три основни причини: демографски прираст, индустриализация, разработване на естествените ресурси. Трите основни групи източници на замърсяване на водите биват: общински, индустриални и селскостопански.