Shutterstock 1964142787

Въглероден отпечатък, въглеродна неутралност .... Какво означава това?

06.02.2022 12:00 24 0

Групата на Spadel, част от която са водите Devin у нас, е първата сертифицирана въглеродно-неутрална компания за бутилиране на вода в Европа

Водите с марка Devin са част от белгийската група Spadel, която е лидер на пазара на минерална и изворна вода в Западна Европа и особено в региона на Бенелюкс - Белгия, Нидерландия, Люксембург и Франция. Групата е специализирана в производството на натурална минерална вода, изворна вода и натурални плодови напитки, включвайки в портфолиото си разнообразни продукти под различни брандове. Още от 2010 г. компанията предприема мерки за намаляване на въглеродния отпечатък и въвеждане на модел за отговорна консумация на природни ресурси. Сега, 11 години по-късно, групата вече е сертифицирана като първата въглеродно-неутрална компания за бутилиране на вода в Европа. Какво означава това?

Въглеродна неутралност

Когато казваме, че един продукт е въглеродно неутрален, това означава, че по време на целия си жизнен цикъл, той емитира толкова въглероден диоксид, колкото атмосферата може да поеме (чрез горите, почвата и океаните). По този начин производството на този продукт не участва в глобалното затопляне. Така в групата на Spadel са постигнали въглеродна неутралност в целия процес на добиване на вода, „от извора до клиента“, т.е. не само във фабриките, както правят повечето производители, а и чрез веригата на доставки, дистрибуция, транспорт, рециклиране – всичко е така измислено, че да намалява въглеродния отпечатък. От компанията споделят и как го постигат.

Слънчеви батерии във фабриката

Като първа стъпка за намаляване на въглеродния отпечатък, компанията преминава на използване на зелена енергия в офисите и в завода си, намалявайки преките и косвени емисии, както и потреблението на електричество. Хиляди фотоволтаични панели са инсталирани на покрива на фабриката в Lorcé, Белгия. Използва се 100% зелена енергия и всички процеси на съхранение на готова продукция, товарене и транспорт, са оптимизирани.

Spadel: „Да изнасяме готова продукция на хиляди километри – не, благодаря!“

Основата на отговорната консумация е използването на местни продукти. Затова от компанията решават съзнателно да не изнасят водата си далеч от извора, като дори слагат ограничение от 500 км. . Така белгийската вода остава привилегия на белгийския народ, българската Devin – на българския.

Жизненият цикъл на бутилирането

“Нищо не се създава, всичко се трансформира”- това е посланието при 100% рециклираните и рециклируеми опаковки на BRU®, една от марките на Spadel. Опазването на околната среда, разбира се, се влияе много от опаковката и затова компанията пакетира своите бутилки в 100% рециклирани фолиа (RPET).

Намали и се ангажирай

Благодарение на всички споменати дотук мерки, групата вече е намалила значително въглеродния си отпечатък, но не спира само с това. Компанията насочва усилия в други международни проекти за съхраняване на въглеродните емисии. Така например, за хората в Руанда е наложително да преваряват водата си с цел пречистване, което оставя отпечатък върху природата. Белгийската група поема проекта Water Access Rwanda и започва да възстановява водоизточници в тази страна, осигурявайки достъп на хората до питейна вода, с грижа за природата.

Цел 2050 започва от днес

Усилията на компанията са планирани в дългосрочен план. Нейната амбициозна цел, е да намали глобалното затопляне. Екипите на организацията работят за намаляване на емисиите с допълнителни 42% до 2030 г. и постигане на въглеродна неутралност без компенсации до 2050 г.

Коя е следващата им крачка? Spadel вече работят с фирмата за управление на отпадъци Fost Plus върху нови решения за подобряване на разделното събиране на отпадъци и рециклирането им. От компанията планират всички опаковки да бъдат 100% събираеми и рециклируеми до 2025 г.

Както е видно, опазването на природата е в основата на подхода на Spadel – от една страна отговорно отношение в потреблението и съхраняването на ресурси, а от друга – избор и подкрепа на местното производство. Нека да благодарим и ние на природата като потребители, независимо дали сме в България, Франция или Белгия.