B Corp CO2

DEVIN и B Corp - бизнесът като сила за добро

22.05.2023 12:00 1 0

През март 2022 г. „Девин“ получи сертификация като B Corp™ - своеобразен златен медал за устойчиво развитие и стана част от световната общност Benefit Corporation (B Corp™). „Девин“ е една от първите компании в България, които се присъедини към глобалната общност B Corp™ с мисия да създават добро за обществото и природата.

Колко е важно това постижение се разбира от факта, че всяка година над 200 хил. компании от цял свят кандидатстват за присъединяване към B Corp™ движението, но едва 3% от тях успяват да покрият критериите на стандарта.

Какво е B Corp™?

B Corp™ е съкращение от Benefit Corporation. Сертифицираните B Corp™ компании са бизнеси от ново поколение, които балансират между своята мисия и печалбите си. Високите изисквания на стандарта налагат на компаниите да вземат предвид въздействието на решенията си върху своите служители, потребители, доставчици, общности и околната среда. В този смисъл B Corp™ е международно движение, обединяващо 4500 компании от цял свят, които споделят едни и същи ценности и са решени да работят заедно, за да оказват положително и значимо въздействие върху света около тях.

Научете повече за B Corp™ ТУК

Как става сертифицирането?

За да получи сертификат B Corp™, една компания трябва да достигне изключително високи стандарти за социални и екологични дейности. В същото време тя трябва да промени структурата си на управление, за да бъде отговорна пред всички заинтересовани страни и да демонстрира възможно най-голяма прозрачност. Чрез сертифицирането си като B Corp™, компаниите влизат в режим на непрекъснато усъвършенстване. За да запазят сертификацията, те трябва да предприемат процес на оценка и проверка на всеки три години, за да докажат, че все още отговарят на стандартите.

На практика

Като компания, сертифицирана като B Corp™, „Девин“ непрекъснато отчита въздействието си върху хората и планетата във всичко, което прави: като работодател, по отношение на енергията, която използва, и на въглеродния отпечатък от своята дейност, по отношение на местните общности и местната природа. За „Девин“ B Corp™ не е просто още един международен сертификат, а подкрепено с данни признание на цялостните действия, усилия и политики на компанията за отговорно бизнес поведение. Това е постижение, което показва ангажимента на всеки член от екипа към по-доброто бъдеще за обществото и природата

За потребителите B Corp™ e доверие в продуктите с марка DEVIN, защото знаят, че те са произведени с уважение към околната среда. За служителите е грижа и стабилност, а за обществото –  знак, че „Девин“ е сигурен партньор и социално отговорна компания с дългосрочен положителен принос.