Poster 680X480 2

Как пчелите доказват, че DEVIN Изворна е 100% чиста

22.05.2023 12:00 1 0

DEVIN полага ежедневна грижа за опазване на околната среда, биоразнообразието и чистотата на водните ресурси в Родопите, където е домът на DEVIN Изворна. Освен на своите отдадени специалисти обаче, компанията разчита на най-точния барометър в природата – пчелите.

Как става това?

От 2019 г. в защитената вододайна зона на изворна вода DEVIN в Родопите, отглеждаме кошери по проект на международната организация BeeОdiversity. Всяко тримесечие поленът, добит около извора, се събира от нашите отдадени пчелари и се изпраща в специализираната лаборатория на BeeОdiversity в Белгия. Там анализират пчелния прашец по 22 показателя: за наличие на пестициди, тежки метали, химически вещества и др. От особено значение в процеса на изследването е и проследяването на здравето на пчелите, както и качеството на околната среда. Правят се изследвания за растителното биоразнообразие и състоянието на околната среда в района, с цел откриване на потенциални замърсители, защото така се гарантира чистотата на извора. Получените резултати се използват, за да могат специалистите на DEVIN да преценят по какъв начин да поддържат и обогатяват разнообразието от растителни видове в около извора. Друга цел на проекта е повишаване на осведомеността на хората за състоянието на околната среда и чистотата на водата в района.

Тук идва и незаменимата роля на пчелите, които служат като система за ранно известяване, както и като помощник за евентуални мерки, които да предотвратят замърсяване на района.

Какво показват изследванията на BeeОdiversity?

Всички изследвания досега показват пълно отсъствие на пестициди и тежки метали в пчелния полен, което доказва чистотата на DEVIN Изворна и на района на извора, а любопитното в анализа и за изминалата 2022 година е отличителното и уникално за родопския извор наличие на повече от 80% диви (некултивирани) растителни видове, включително масово присъствие на жълт кантарион, дъб и бял равнец. Благодарение на полена бе установено, че в района на извора се среща и един от защитените растителни видове в цяла Европа, многогодишното тревисто растение обикновено кървавиче (Persicaria bistorta).

Полагайки допълнителни усилия да следи качеството на околната среда около своя извор и то с помощта на пчелите, DEVIN се грижи и за тяхното опазване.

100% чистота

Като резултат от усилия за опазване на пчелите и биоразнообразието, в началото на 2023 г. DEVIN получи златно отличие измежду всички обекти, обследвани от BeeОdiversity. Проучени са обекти в 17 страни, които изпълняват повече от 120 проекта за опазване на биоразнообразието, а обхванатите площи надхвърлят 1 млн. дка. Резултатите показват,че районът на извора на DEVIN e най-чист и с най-голямо разнообразие на диви видове и затова заслужено получи ЗЛАТЕН СЕРТИФИКАТ ЗА 100 % ЧИСТОТА. DEVIN Изворна се добива от ясно определен и защитен подземeн източнин и е натурална, природно чиста вода, с ясен географски произход. Не се обработва при бутилирането и достига до всеки, недокосната от човешка ръка.

Благодарение на този проект, имаме потвърждение от още един, напълно независим източник, че DEVIN Изворна идва от абсолютно чист от замърсявания район и оправдава напълно доверието на българските потребители, които със спокойствие я предлагат дори на своите невръстни деца.

Научете повече за проекта на DEVIN Изворна и BeeODiversity ТУК