DEVIN Rocks KV 2 1920X1080 02

Невидимата сила на DEVIN Минерална

22.05.2023 12:00 1 0

DEVIN Минерална носи в себе си уникалните качества на дълбочинната термална вода, извлякла минерали от 9 вида скали, характерни за Девинския грабен.

 Дълбочинна термална водаСложният процес започва, когато дъждовната и повърхностна вода си проправя път през пукнатините на грабена.

След това с навлизането в по-дълбоките слоеве, температурата на скалите се повишава с около 5-6 градуса на всеки 100 м.

Дълбочинна термална вода 2

С повишаване на температурата, водата освен че се филтрира, успява да акумулира минерали от скалите, с които влиза в досег и така, по естествен начин, тя се обогатява и получава своите уникални минерални свойства.

Като резултат от това изкуство, природата ни предлага вода с ниска минерализация, НО с висока алкалност от 9.56 pH (почти колкото на т.нар „жива“ вода), със съдържание на мета-силициева киселина (силицият е известен още като минерал на красотата) и редица други полезни елементи.

А какви всъщност са ползите от DEVIN Минерална?

Биологичната значимост за човешкото здраве на DEVIN Минерална се обуславя от разнообразния й минерален състав:

Бикарбонати: Бикарбонатите (НСО3-) и карбонатите (СО32-) допринасят за повишената алкалност на водата. Те имат отношение и към поддържане на алкално-киселинното равновесие в човешкия организъм, подпомагат дейността на стомашно-чревния тракт, регулират повишената киселинност на стомашна секреция.

 

Натрият и калият са основните електролити, които поддържат алкално-киселинното равновесие и регулират количеството течности в тялото. Те подпомагат функционирането на централната нервна система – проводимостта на нервните импулси и мускулните съкращения.

Калият също така участва в поддържането на алкално-киселинното равновесие и водния баланс, регулацията на нервно-мускулната активност, сърдечната дейност и поддържането на кръвното налягане. Калиевият дефицит се проявява с намален общ биотонус и мускулна слабост, запек. При децата настъпва при повишени загуби чрез продължително повръщане и диаричен синдром. Единственият начин за оптимизиране на калиев дефицит е достатъчна консумация на храни и вода – добри източници на калий.

Калцият е жизнено необходим за синтезата и поддържане плътността на костната и зъбна тъкан, подкрепа на ритмична сърдечна дейност, водно-солевия баланс, кръвосъсирването, предаването на нервните импулси.

Манганът като микроелемент е необходим за обмяната на белтъците и мазнините. Активира производството на енергия от изгарянето на мазнините. Спомага за преодоляване на  желязодефицитни състояния, стеатоза на черния дроб, високи нива на серумния холестерол.

Хлорът от своя страна участва в поддържането на водно-електролитния баланс в клетките и в предаването на нервните импулси. Той е съставна част на солната киселина в стомашния сок, под въздействието на която започва разграждането на храната и подготовката ѝ за окончателното смилане в червата. Хлорът подпомага дейността на белите кръвни клетки и имунната защита.

Чрез флуорът, който участва в състава на комплексното съединение между флуор, калций и фосфор – флуороапатит, се изгражда здравината на костите и зъбите, както и устойчивостта им към бактериални агенти и повишена киселинност. При недостиг на флуор в костната и зъбната тъкани доминира калциево-фосфорното съединение (без флуор ) хидроксиапатит, а скелетът и зъбният емайл стават по-трошливи и лесно атакуеми от микроорганизми и високо киселинни храни (например храни, богати на кристална захар). 

Кои са скалите?

  1. Пясъчник:- споена седиментна скала, състояща се от частици с размери от 0,1 до 5 mm. Наличието на пори между частиците позволява съхранение и движение на флуиди в този тип скали (подземни води, нефт, газ).
  2. Конгломерат: отново споена седиментна скала, състояща се от сравнително едри заоблени частици (късове) от по-стари скали с размер над 2 mm, които са споени помежду си. "Спойката" между частиците може да бъде от карбонати (варовици), пясъчници, глина, железни оксиди или комбинация от тях. При наличието на пори и водопропускливо спойващо вещество те служат като колектор на подземни води.
  3. Брекчата е споена седиментна скала, подобна на конгломерата, но състояща се от ръбести (незаоблени) късове от по-стари скали.
  4. Туфата е скала, изградена от вулканска пепел, изпусната през кратер на вулкан при негово изригване и впоследствие уплътнена и споена в резултат на геоложки процеси.
  5. Варовикът е седиментна скала, изградена предимно от калциев карбонат. Съществуват различни видове варовици, като те могат да бъдат порести или плътни (водонепроницаеми). Движението на подземните води през масиви от варовици може да доведе до разтваряне на карбонатите в тях и увеличение на тяхната способност да съхраняват и провеждат подземни води.
  6. Мергелът е споена седиментна скала, изградена от калциев карбонат и глина в различно съотношение. Поради наличието на глина между частиците, при отсъствието на нарушения и/или пукнатини, тя представлява водонепропусклива скала.
  7. Аргилитът е слабо до средно споени седиментни скали, състоящи се предимно от глинести частици с много малък размер. При отсъствието на нарушения и/или пукнатини тя представлява водонепропусклива скала.
  8. Гнайсът е метаморфна скала, получена от преобразуването на други магмени или седиментни скали в резултат на високи температури и налягане, причинени от различни геоложки процеси.
  9. Риолитът е магмена (вулканична) скала, образувана от застиването на вулканичната лава на повърхността. Светлосива или розова на цвят.