Shutterstock 1658116258

Разделното събиране на отпадъци, рециклирането и защо е важно да бъдем част от процеса или как боклукът да заживее нов живот

06.02.2022 12:00 24 0

Рециклирането на отпадъци не е трудно, нужнo е само малко повече внимание къде и как хвърляме боклука

Разделното събиране на отпадъци е един от най-ефективните и приложими начини да дадем своя принос към опазването на околната среда. Когато сме наясно как се прави, не отнема нито толкова време, нито толкова усилия, колкото ни се струва. И най-вече сме категорични, че си заслужава – за доброто на всички.

Без да звучи като клише, промяната зависи от всеки от нас. И нека започнем с малки стъпки, които водят до голям ефект.

Какво е разделно събиране

Разделното събиране е сортиране на битовия отпадък на няколко категории – стъкло, хартия и картон, пластмаса и метал. Това са все материали, които подлежат на рециклиране и повторна употреба след съответната обработка. Отделно от тях можем да събираме и хранителния отпадък и да го компостираме, защото при гниене по сметищата, се отделя вредният газ метан.

Разделното събиране става по-ефективно, когато обособим отделни кошове у дома, в които да се изхвърля всеки отпадък според категорията, към която принадлежи, като преди това е почистен добре. Ако се колебаете дали някоя опаковка може да бъде рециклирана, просто потърсете дали е обозначена с необходимия символ.

Всичко е въпрос на навик, а и идеята, че допринасяме за една по-чиста околна среда, със сигурност е достатъчна мотивация.

Защо е важно

Разделното събиране е първата и най-важна стъпка към рециклирането на отпадъците. Ако не я направим, няма как и процесът по вдъхване на нов живот на материалите да се осъществи. Затова е и толкова важно да свикнем да отделяме пластмасата, хартията, стъклото и метала.

Не е нужно да се отказваме от любимите си продукти, само защото са в пластмасови опаковки –водата, храната или шампоана. Просто след употреба измиваме добре и поставяме в съответното кошче. А това действие помага не само на съвестта ти, но и на околната среда.

В нашето консуматорско общество е от съществено значение и всичко, което е възможно, да се използва втори път. И тук не говорим само за дрехи, които могат да се подарят или препродадат.

Стъклените шишета от напитки, които не се връщат в магазините, са най-очевидният пример в какво разхищение се забъркваме, ако не ги събираме разделно, за да могат да се рециклират и използват отново. А това може да се случва цели 2000 пъти.

Пластмасовите опаковки пък се разграждат най-бавно и са най-големият замърсител на природата. Попаднали в правилния контейнер обаче, те вече не са проблем, а решение – стават суровина за нови шишета, кутии, дрехи, кецове и т.н.

Всеки тон рециклирана хартия пък спасява 13 дървета, което е от съществено значение във време, в което обезлесяването е налице в много части от света.

Процесите по рециклиране на различни материали, вместо производството на нови, спестяват електроенергия, вредни газове, питейна вода и, разбира се – огромно количество боклуци, които иначе гният непотребни на сметищата и замърсяват допълнително атмосферата.

Ето и как да започнем

В някои страни разделното събиране на отпадъците е най-нормалното нещо, а всяко своеволие се наказва солено. В някои японски градове пък жителите трябва да сортират боклуците в цели 34 категории. Все повече са и местата по света, където рециклирането се поощрява – например получаваш безплатен достъп до метрото срещу празни пластмасови бутилки.

Е, у нас голямата революция тепърва предстои – и в мисленето, и в действията. Но темата е все по-актуална и ентусиастите са все повече и повече.