Shutterstock 1052213123 Min

Урок 15 - Къде отиват вашите отпадъци

12.12.2022 12:00 2 0

Част I: Учениците ще научат как природата се освобождава от органичните отпадъци чрез процеса на разграждане. Те ще направят колона на разграждане, която изпълнява роля на миниатюрна купчина за компостиране, и ще наблюдават как хранителните отпадъци се разграждат за период от няколко
месеца.
Част II: Учениците ще научат, че хората произвеждат отпадъци, които не се разграждат бързо, както органичните. Те ще използват колоната за разграждане, за да проверят времето, за което отделните отпадъци се разлагат.