Shutterstock 1963942234 Min

Урок 6 - Парник в бутилка

16.12.2022 12:15 7 0

Учениците ще построят миниатюрни парници, за да демонстрират парниковия
ефект. След това ще се опитат да предскажат последствията от увеличаването на парниковите газове в атмосферата