Screenshot 2022 08 02 100355

За хората, козичките и пожарите

02.08.2022 14:00 1 0

Излезе ми разтърсващ спомен от миналата година по това време – пак са били августовски жеги. Имам приятелка, казва се Мария като мен, съученичка ми е, завършихме и двете математическа гимназия. Мария избра различен път, тя винаги е обичала животните и природата, и ето сега гледа цяло стадо кози в китното българско селце Кръстевич. (Хубаво, но без вода, ала то е друга тема това или може би не е). Та миналата година на полето край селото им пламна пожар. За минути, броени минути – после установиха, чцигара, хвърлена от преминаващ автомобил е направила белята.

Беше истински кошмар, по новините се чу. Животни и хора хукнаха да се спасяват, дойдоха пожарникари, разбира се, но в село с възрастни хора не всички имат телефони. Мария е тичала като луда да предупреди съседите, да спаси козичките си, кончето.

По същото време, когато се случи историята с Мария и нейните животинки, аз бях в Гърция, в нашето си село. И една вечер, както приготвяхме масата с Алекс, всички телефони вкъщи изведнъж започнаха да издават оглушителен звук подобен на сирена, различен от нормалния телефонен звън.

Беше известие, че в региона имаме пожари – с точното място и предупреждение какви мерки се взимат. Направи ми голямо впечатление това – каква единна система за сигнализация има, защото тук има даже повече предпоставки за пожари отколкото в България. И тук също се случва обаче да стане пожар от нечия непредпазливост.

Затова ми се иска да обърнем внимание на някои прости мерки, които всички можем да вземем, за да не се стига до пожари.

1. Никога и при никакви обстоятелства не хвърляме запалени цигари. Нито в полето, нито в гората, нито дори в кош за отпадъци.

2. В гората не трябва да се пали огън по време на пожароопасния сезон (принципно е март до ноември този период). Знам колко привлекателна е идеята да отиде човек на романтична планинска ваканция и да си направи огнище, но всяка година изгарят хиляди декари горски и обработваеми площи, измират животни и хора, природата страда. Всички големи бели започват с някое малко нарушение, защото „на мен няма да се случи“. Нека не бъдем хората, на които не се случва, а хората, които не го правят да се случва.

3. В гората не бива да се оставя и стъкло. Стъклото на слънчева светлина действа като лупа и може да предизвика пожар.

4. Ако някъде видим огън или дим, задължително е да се обадим на 112.

5. Август-септември е сезон, в който си правим зимнина. Много често това се случва на външно огнище. Вятър, тлеещ въглен, някоя хвърчаща хартия, много малко е нужно за да стане истинска беля. Важно е да имаме пожарогасител у дома, а още по-важно е да обезопасим. Иначе съм изцяло за домашната лютеница, но има и други начини да я приготвим освен открития огън.

6. Селскостопнаските дейности свързани с горене са забранени в определени летни периоди, Информация за това може да се проверява на сайта Пожарна. Ето какви са препоръките това лято:

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ призовава стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, участващи в прибирането на селскостопанската реколта, към по-висока отговорност при изпълнение на своите дейности в/или в близост до житните масиви за недопускане възникването и разпространението на пожари. В жътвената кампания да се използва земеделска техника, която е технически изправна и оборудвана с необходимите пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари.

Апелираме за стриктно спазване на забраната за паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици).

До 7 август 2022 г. на земеделските стопани е забранено да извършват косене на тревата, машинно почистване (мулчиране), включително и почистването на храсти, съгласно заповед на министъра на земеделието.

И накрая няколко важни правила, ако се озовем в ситуация на пожар – ето какво съветват експертите от Първа помощ.

- Първо трябва да се обадим на телефон 112 - на органите за пожарна и аварийна безопасност, независимо в коя фаза е открит пожарът;

- Ако сме открили пожара в момента на запалването, трябва да започнем гасене с наличните пожарогасителни уреди и средства, но преди това задължително трябва да сме съобщили на тел 112;

- Незабавно трябва да напуснем помещението и сградата, ако пожарът е достигнал по-големи размери;

- Евакуираме се внимателно, без да пречим на другите, като помагаме на децата и на трудноподвижните граждани. Децата се страхуват от пожара и дима и затова имат навика да се крият под леглата, в гардероба и на други скришни места;

- Движението през задимени помещения и коридори да се извършва ниско долу по пода, покрай стената. В тези случаи не се връщайте назад;

- Не забравяйте да поставите на устата си и носа мокра носна кърпа или бинт;

- Този, който влиза в задименото помещение, е добре да бъде завързан с въже, като предварително се уточнят сигналите за помощ при нужда;

- При влизане в горящо помещение вратите и прозорците отваряйте така, че огънят да не ви обгори;

- Не скачайте от прозорците и балконите. Не се спускайте по водосточни и каменинови тръби. При задимено стълбище не ползвайте асансьора. Най-безопасния път за евакуация е стълбището;

- Ако пътят до стълбището е възпрепятстван, или коридорът е много силно задимен, по добре е да не тръгвате към стълбището;

- Останете в помещение, до което пожарът не е стигнал и не е задимено. Вратите се уплътняват с мокри текстилни материали /чаршафи, одеала и др./, за да не проникват димни продукти от задимения коридор. На отворен прозорец или по телефон, незабавно уведомете за присъствието си в стаята и потърсете помощ.

ВЕДНЪЖ НАПУСНАЛИ СГРАДАТА, под никакъв предлог не бива да се връщаме обратно в помещенията. Всеки трябва да знае, че след като специализираните органи за ПАБ са пристигнали и започнали да гасят, те водят своя стaтистика кой е напуснал сградата и дали има още хора вътре в нея.

Незабавно уведомете пожарникарите, в случаите когато:
- познавате добре обстановката в обекта и можете да помогнете с напътствия от вън;
- сетили сте се, че в някое помещение са останали деца, възрастни, болни или блокирани от пожара хора;
- знаете за съществуване на материали, които могат да разпространят огъня или да предизвикат взрив,
- в сградата има уникати и ценности.

ГАСИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДИ ИДВАНЕТО НА ПОЖАРНИКАРИТЕ:

За бързото ликвидиране на възникнало запалване или пожар в жилището, преди всичко е необходимо да се запази самообладание, да не изпадате в паника, да алармирате за пожара и да предприемате мерки за погасяването му.

ЗАПОМНЕТЕ!

1. Преди да пристъпите към гасенето на възникналото запалване, съобщете на тел.112, като посочите точния адрес и какво гори! За печелене на време съобщението може да се извърши от съседите или от друг гражданин. Ако има по-малки деца, болни или стари хора в мястото на пожара, най-напред се извеждат и спасяват те!

2. На печката в кухнята се е запалило нагорещено олио. Телефон 112 и според бърза преценка за риска, трябвада намерим начин да задушим притока на кислород към горящата повърхност. Това става посредством капак,предварително намокрена кърпа, чаршаф или одеяло.

3. В гората сме и забелязваме, че в единия край тя гори. По мобилен телефон тел.112. Ако нямаме мобилна връзка трябва да изпратим човек в близкото населено място, да потърсим помощ. След като сме уведомили пожарната и ако преценим, че няма опасност за здравето и живота ни, започваме да гасим огъня с клони, тупалки и лопати.

4. Пътуваме с превозно средство и лумва пожар. Отклоняваме, спираме на подходящо място и веднага излизаме навън. Телефон 112 и по преценка започваме да гасим. Преди да отворим охлаждаме капака. Изправния пожарогасител в този случай е първия ни помощник. Горящо разливно петно от бензин и масло се гаси с пясък или пръст. Потърсете помощ.

******************

Историята на Мария и нейните козички завърши благополучно, макар и с финансови загуби и много страх. Но животът продължава. На следващия ден една от спасените й кози роди козленце, което кръстиха Надежда. Виждате го на снимката на статията. Какво чудо е животът наистина.

И още една снимка - моят малък пожарникар :) 

За жалост, милиони животни загиват при пожари всяка година - диви, селскостопански и домашни любимци.