Дневник - работен лист 1

Дневник - работен лист

24.11.2022 13:30 2 0

Направете си дневник, в който да записвате своите мисли всеки път, когато
посетите водния басейн или да вписвате намерена информация. Нахвърлете
идеи какво ще включите в своя файл и как ще представите работата си.
Как бихте желали да отпразнувате Деня на Земята, посветен на водата?